Solnyshko


Menestymisvyöhyke: IV
Kasvukausi: Syksy